امام زمان(عج) بیش از پیامبر(ص) آزار خواهد دید

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، از جمله اموری که در شناسایی هرچه بیشتر ماهیت یاران خاص امام زمان(ع)به ما کمک می‌کند، بررسی روایاتی است که به تبیین مأموریت آنان در‌ حکومت‌ جهانی حضرت مهدی(ع) پرداخته‌اند.

مأموریت‌ها بدین شرح است:

۱. جنگ با ستمگران

اولین مأموریت یاران حضرت، جنگی تمام عیار با مستکبران عالم است که در آغاز انقلاب بزرگ حضرت، در رأس همه کارهای قرار دارد. یاران‌ خاص‌ مهدی(ع)در این‌ جنگ، در بعد اندیشه تئوریسین‌های انقلاب و در بعد عمل، سربازانی شجاع و فداکار در رکاب امام زمان(ع) و گوش‌ به فرمان آن حضرت هستند. وقتی حلقه یاران پس از ۳۱۳ نفر‌ کامل‌ شد قیام شروع می‌شود و با ستمگران جهان در افتند و آنان را قلع و قمع می‌کنند؛به گونه‌ای که ‌‌خدا‌ خشنود شود.

امام باقر(ع) می‌فرماید:

قائم آل محمد(ع) شباهت‌هایی با پنج تن از پیامبران دارد… اما‌ شباهت‌ او‌ به جدّ خود پیامبر اکرم(ص) قیام با شمشیر است و کشتن دشمنان خدا و پیامبر، و نیز جباران‌ و سرکشان. او از (نیروی) شمشیر و (نیروی) ترس (که در دل جباران افکنده می‌شود) مدد می‌گیرد.

امام جواد(ع) می‌فرماید:

آنگاه‌ که عدد (مورد نظر یاران حضرت) یعنی‌ ۱۰ هزار نفر کامل شد، به اذن خدای بزرگ قیام می‌کند و بی‌درنگ به نابودی دشمنان خدا(و دین خدا) دست می‌یازد، تا خدای بزرگ خشنود گردد.

خداوند به دست اینان طاغوت‌ها و جبّاران را نابود‌ می‌سازد و آنان را بر شرق و غرب عالم مسلّط می‌کند.

امام باقر(ع) می‌فرماید:

گویی که یاران قائم(ع) را می‌بینم که بر خاور و باختر گیتی مسلط شده‌اند و هیچ چیز نیست مگر آنکه‌ از‌ آنان فرمان می‌برد.

۲. مبارزه با انحراف‌ها، تحریف‌ها و برداشت‌های نادرست از دین

دومین مأموریت یاران خاص امام زمان(ع) در آغاز انقلاب، مبارزه کردن با انحراف‌ها، تحریف‌ها و برداشت‌های نادرست از دین و مذهب است. عوامل‌ اصلی‌ این انحرافات سه دسته صاحبان زر (سرمایه‌داران و اشراف)، صاحبان زور (حکومت‌های غیر اسلامی و به ظاهر اسلامی) و صاحبان تزویر (روحانیون وابسته و دنیاپرست و جیوه‌خوار حکومت‌ها و طبقات اشراف) هستند؛ در واقع صاحبان زر‌ و زور تحریف‌ها، برداشت‌ها و تفسیرهای غلط را سفارش می‌دهند و صاحبان تزویر آن را اجرایی و عملیاتی می‌کنند.

امام صادق(ع)می‌فرماید:

آزاری که قائم(ع) به هنگام قیام خویش، از جاهلان آخرالزمان می‌بیند، به‌ مراتب‌ سخت‌تر‌ است از آن همه آزار‌ که‌ پیامبر(ص) از‌ مردم جاهلیت دید.

راوی گفت: این چگونه می‌شود؟

امام فرمود: پیامبر به میان مردم آمد در حالی‌که آنها سنگ و صخره و چوب و تخته‌های‌ تراشیده (بت‌های‌ چوبی) را می‌پرستیدند، ولی قائم ما که قیام کند مردمان‌ همه‌ از کتاب خدا برای او دلیل می‌آورند و آیه‌های قرآن را تأویل و توجیه می‌کنند!

همچنین می‌فرماید:

امام قائم‌ در‌ جنگ‌ خویش (با مخالفان) به دشواری‌هایی برمی‌خورد که پیامبر برخورد نکرد؛زیرا پیامبرآمد و مردم بتهای سنگی و چوبهای تراشیده شده را می‌پرستیدند (و گرفتار تعالیم انحرافی نبودند)، لیکن قائم(در هنگام قیام خویش) با مردمی‌ روبه‌رو‌ می‌شود‌ که رویاروی او می‌ایستند ‌و آیه‌های کتاب خدا را در برابر‌ او‌ به نظر خود تأویل می‌کنند و در همین راستا با او به نبرد برمی‌خیزند!

مأموریت دیگر‌ یاران‌ خاص‌ حضرت در اینجا عبارت است از افشای خطوط انحرافی و جریانات فکری‌ منحرف، پاسخگویی‌ منطقی‌ و‌ مستدل، روشنگری و تبیین درست آموزهای دینی و نیز جنگیدن با کسانی که دست از‌ افکار‌ و اندیشه‌های نادرست خویش بر نمی‌دارند و حق خالص و اسلام ناب را نمی‌پذیرند.

یاران‌ خاص‌ مهدی(ع) در پرتو تعالیم امام خویش، به شناختی دست می‌یابند که هیچ اشتباه و انحرافی‌ در‌ آن‌ وجود ندارد. آنان راه و روش دین خدا و امام عظیم‌الشأن خویش را به‌طور‌ یکدست، یکسان‌ و منسجم برای توده‌های ناآگاه تبیین می‌کنند و به‌طور هماهنگ به نشر تعالیم‌ ناب‌ اسلامی‌ می‌پردازند. اینان علاوه بر توانمندی‌های مدیریتی قابل توجه، در دین‌شناسی و مسائل مربوط به اسلام تخصص‌ دارند‌ و از فقیهان و اسلام‌شناسان راستین هستند.

امام صادق(ع) می‌فرماید:

آن گروه که‌ قائم‌ هنگام‌ قیام خویش با او کار می‌کنند، نجیبان، قاضیان، حاکمان شرع، فقیهان و دین‌شناسانی هستند که (برکت و) مسحه الهی یافته‌اند؛ به‌ گونه‌ای‌ که‌ هیچ حکمی بر آنان اشتباه نمی‌شود.

۳. عمران و آبادی کشورها و برقراری عدالت

مأموریت‌ دیگر یاران خاص این است که پس از اقتدار یافتن حضرت مهدی(ع)، مسئولیت ادارهء کشورها را از‌ جانب‌ ایشان بر عهده می‌گیرند و هرکدام عازم منطقه‌ای می‌شوند و پایه‌های مستحکم‌ بنای‌ رفیع حکومت جهانی مهدوی را بنا می‌نهند‌ و به‌ عمران و آبادی کشورها می‌پردازند و عدالت‌ اسلامی‌ را برقرار می‌سازند.

هنگامی که قائم(ع) قیام کند برای هر کشوری از کشورهای جهان‌ فرمانروایی‌ بر می‌گزیند و به او می‌فرماید:دستور‌ العمل‌ تو در‌ کف‌ دست‌ تو است، هرگاه حادثه‌ای بر تو روی دهد‌ که‌ حکم آن را نمی‌فهمی و طرز داوری در آن را نمی‌دانی، به کف‌ دستت‌ بنگر، هرچه در آن منعکس باشد‌ براساس آن عمل کند: «اذا‌ قام‌ القائم بعث فی اقالیم الارض، فی‌ کلّ‌ اقلیم رجلا ثمّ یقول له:عهدک فی کفّک فاذا ورد علیک مالا تفهمه و لا‌ تعرف القضاء فیه، فانظر الی کفّک‌ و اعمل‌ بما فیها»

امام‌ صادق(ع) می‌فرماید:

حضرت مهدی(ع) یارانش را در‌ همه شهرها می‌پراکند و به آنها دستور می‌دهد که عدل و احسان را شیوه خود‌ سازند. حضرت، آنان‌ را فرمانروایان کشورهای جهان می‌گرداند و به‌ آنها فرمان‌ می‌دهد‌ که‌ شهرها را آباد سازند: «یفرّق‌ المهدیّ اصحابه فی جمیع البلدان و یأمرهم بالعدل و الاحسان، و یجعلهم حکّاما فی الاقالیم، و یأمرهم‌ بعمران‌ المدن».

ایشان در جای دیگر می‌فرماید:

حضرت، والیان خود‌ را‌ به‌ شهرها‌ می‌فرستد‌ و دستور می‌دهد‌ که‌ عدالت را در میان مردم پیاده کنند: «یبعث الی امرائه بسائر الامصار بالعدل بین الناس».

بدون تردید‌ تدبّر‌ در‌ این مأموریت‌ها که در روایات تبیین شده‌اند، ماهیت‌ یاران‌ خاص‌ و کابینه دولت‌ حضرت مهدی(ع) را روشن‌تر می‌سازد. معلوم می‌شود که آن حضرت بهترین‌ها را برای اداره جهان برمی‌گزیند و ستون‌های مستحکم بنای رفیع حکومت جهانی را بر آن استوار می‌سازد و این تعداد به تعبیر رسول اکرم(ص) خالص‌ترین و برترین وزیران حضرت مهدی(ع)هستند: «وزراء المهدیّ. . . و هم اخلص الوزراء و افضل الوزراء» و کسانی‌اند که قدرت اجرایی فوق العاده‌ای دارند و می‌توانند مملکتی را اداره‌ کنند.

انتهای پیام/ک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *